Zobowiązania
Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne — zobowiązania (dary, „ślady Boga w naszym życiu”):

- codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

- regularne spotkanie ze słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą),

- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,

- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.