Zmartwychwstał Pan

Chrystus zmartwychwstały żyje, Chrystus zmartwychwstał – zmartwychwstał prawdziwie. To jest fakt, to jest rzeczywistość, która trwa, która istnieje. Nie trzeba sięgać myślą w przeszłość. Wszystko w liturgii dzisiejszej nocy prowadzi nas do teraźniejszości, do rzeczywistości, która trwa i istnieje, w której my uczestniczymy.
                    ks. Franciszek Blachnicki
                    Homilia na Wigilię Paschalną
                    Krościenko 1980

Uczestnicząc w tej rzeczywistości, w tym czasie Świąt Wielkanocy, w czasie obfitości łask Bożych wyjednanych przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dla zbawienia człowieka, życzymy, aby przeżycie świąt Paschalnych pogłębiło w Waszych Rodzinach wiarę, zaufanie i miłość, aby Zmartwychwstały Chrystus napełniał Wasze serca paschalnymi darami i pozwalał trwać w radości i pokoju. Alleluja! 

                     Ania i Darek Porazikowie
                     ks. Piotr Listwoń

Kategoria: