ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE

ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE
Rekolekcje (3 ostatnie) jako uczestnicy lub diakonia
1
2
3
Warunki uczestnictwa
Oaza ma charakter rekolekcji. Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, ale zasadniczym celem jest pogłębianie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Przyjazd na oazę zakłada wolę uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem ćwiczeniach rekolekcyjnych. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia. Zaliczka zostanie zwrócona jedynie w przypadku znalezienia innej pary na zwolnione miejsce.
W przypadku zgłoszeń spoza diecezji szczecińsko– kamieńskiej, oprócz karty rekolekcyjnej konieczna jest zgoda swojej pary diecezjalnej na udział w rekolekcjach w naszej diecezji. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 609 130 688 lub mailowy pod adres:ehuberci@wp.pl.