Wielkopostny Dzień Wspólnoty w rejonie Majowe

 

11 marca 2017 r. wspólnota Domowego Kościoła rejonu Majowe przeżywała Wielkopostny Dzień Wspólnoty w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Załomiu. Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia się poszczególnych kręgów (czym żyją w danym okresie), przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej rekwizytów. Jak wynikało z wypowiedzi przedstawicieli kręgów, jedni poświęcają więcej czasu na pracę w różnych diakoniach, inni dopiero uczą się bycia w DK, a jeszcze inni, ze względu na sytuację rodzinną, najwięcej czasu poświęcają na opiekę nad starszymi członkami swoich rodzin. Nikt z przedstawicieli kręgu nie opisywał ich życia jako pasma trudności i jakichkolwiek kłopotów, ale jako wolę Bożą.

Temat przewodni: „Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia” był treścią konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Listwonia. Konferencję swoją oparł m.in. na artykułach z Listu do wspólnot rodzinnych nr 145, w tym na artykule moderatora krajowego  ks. Tomasza Opalińskiego. Mogliśmy usłyszeć, jak ważny jest sakrament pojednania i pokuty. Często przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii świętej zapominamy o dobrym przygotowaniu do sakramentu pojednania. Również często „chwalimy się” udzielaną pomocą  innym narodom np. w krajach afrykańskich. I tu padło stwierdzenie: „ łatwo jest kochać na odległość”. A nasze podejście do imigrantów? Tu stajemy się kolczastym jeżem, zamykamy serca, szukamy różnych rozwiązań, aby tylko ten problem mieć za sobą. Postępujemy wbrew wypowiedziom papieża Franciszka. Nasuwa się pytanie, czego się boimy? 
Być może owocem konferencji było liczne przystąpienie do sakramentu pokuty, gdzie posługę w konfesjonale pełnił ks. Piotr.

Następnie odbyły się spotkania w grupach, podczas których na podstawie różnych fragmentów Pisma świętego próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: jak doświadczamy Bożego miłosierdzia w sakramencie pojednania, doświadczenia uzdrawiającego przebaczania (sobie, innym)? Po tych spotkaniach odbyła się godzina świadectw. W trakcie wypowiedzi  poruszano przede wszystkim temat rangi sakramentu pojednania oraz nasze odczucia po odejściu od konfesjonału. Co nam daje spowiedź święta i jak ważne jest w naszym życiu oczyszczenie duszy z naszych grzechów. W czasie namiotu spotkania rozważaliśmy Ewangelię z dnia - Mt 5, 43-48. Mogliśmy się głęboko zastanowić, czy potrafimy miłować naszych nieprzyjaciół i czy modlimy się za naszych wrogów. A może jesteśmy jak celnicy, którzy miłują tylko tych, którzy ich miłują. A może jak poganie, którzy pozdrawiają tylko swych braci? 

Zwieńczeniem wielkopostnego spotkania była Msza św. sprawowana przez ks. ks. Tadeusza Szponara oraz Piotra Listwonia. W trakcie WDW obecny był również moderator rejonowy  ks. Dariusz Kiljan, który razem z nami przeżywał ten dzień oraz pełnił posługę w konfesjonale.
Po mszy zasiedliśmy do wspólnej agape, gdzie na gorąco dzieliliśmy się przeżyciami z tego dnia. Należy jeszcze podziękować Agnieszce, która po raz kolejny zapewniła opiekę najmłodszym dodając, że była to dla niej przyjemność i radość, iż mogła w ten sposób pomóc całej naszej wspólnocie.

D.B. Borowscy

Kategoria: