Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Stargard

„Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia”
W dniu 11 marca 2017 r. nasza wspólnota Domowego Kościoła z rejonu Stargard przeżywała Wielkopostny Dzień Wspólnoty, tym razem gościnnie w parafii p. w. Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy księdzu proboszczowi za gościnność.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia siebie i swoich kręgów. Następnie ks. Marek, moderator naszego rejonu, wygłosił konferencję w temacie dnia wspólnoty przypominając nam kiedy tworzymy wspólnotę albo raczej jakie warunki muszą być spełnione oraz jakimi cechami się charakteryzuje. Następnie przypomniał nam co jest najważniejsze w życiu człowieka, zanim będzie gotowy do doświadczenia i okazywania Miłosierdzia. Pierwszym podstawowym warunkiem jest moja relacja z Panem Bogiem poprzez modlitwę i korzystanie z sakramentów: Eucharystii, sakramentu pokuty i pojednania. Z tych właśnie przeżyć możemy dać drugiemu człowiekowi tylko to co sami w sobie i na sobie doświadczamy, nic innego. Doświadczając miłości i miłosierdzia dobrego Boga, możemy się Nim dzielić i okazywać naszej najbliższej wspólnocie, jaką jest rodzina a później inni ludzie spotykani każdego dnia na naszej drodze życia. Następnie spotkaliśmy się w mniejszych grupach i dzieliliśmy się tym jak Boże Miłosierdzie wpływa na nasze życie, jak Go doświadczamy w naszej codzienności. Przed Eucharystią mieliśmy możliwość, w namiocie spotkania, doświadczyć wezwania do bycia doskonałymi poprzez miłowanie swoich nieprzyjaciół i modlitwę za nich, co nie jest łatwe. Po Mszy Św. zasiedliśmy do wspólnej agape, gdzie na gorąco dzieliliśmy się przeżyciami z tego dnia, jak również troskami dnia codziennego.

                                                                                                                                                                                                                                                  Magda i Damian Szmitowie

Kategoria: