Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Gumieńce i Pomorzany, 12.03.2016

 

Po zawiązaniu wspólnoty i wprowadzeniu dokonanym przez parę rejonu Gumieńce - Bożenę i Dariusza Jaczewskich, nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a podczas namiotu spotkania rozważaliśmy tekst z Dz 2,1-11, 4,32-35.

Następnie ks. Tomasz Motyka – proboszcz parafii salezjańskiej pw. MB Różańcowej i jednocześnie moderator jednego z najstarszych kręgów na Gumieńcach, wygłosił konferencję „Duch Święty duszą Kościoła”. Przypomniał dzieje Mojżesza, jak Pan Bóg przelał jego odpowiedzialność za naród wybrany na 70 mężów. Wskazał jak następnie odpowiedzialność za kościół Chrystusowy została przelana na apostołów, aby szli i głosili Ewangelię innym narodom. Określenie Duch Święty, jako dusza Kościoła należy odnieść do naszej rzeczywistości – aby miłość była duszą małżeństwa. 

Życie Duchem Świętym (modlitwa, Pismo św., Eucharystia) powoduje, że jeżeli tego nie czynimy, to pojawia się taki stan, że czegoś nam brakuje. Wszystkie codzienne czynności mają być wykonywane w otwarciu na Ducha Świętego. Inaczej pojawiają się problemy, których nie potrafimy rozwiązać. Zaznaczył, że nawet idąc do przeciwnika i rozmawiając z nim, poddaję się kierowaniu Duchem Świętym.

Duchem Świętym musimy dzielić się z ufnością i radością. Duch Święty przychodzi wtedy, kiedy Kościół – także ja, jestem oczyszczony z grzechu. Wtedy widać perspektywę wieczności – świętości. Ks. Tomasz podkreślał, że w małżeństwie, rodzinie, każdy z nas jest inny, ale w Duchu Świętym jesteśmy jednością. Pragniemy przecież w tym trwać. Nie bójmy się iść drogą Chrystusa, przyzywając Ducha Świętego, jak to czynił święty Jan Paweł II i sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jesteśmy tutaj dzisiaj nie dlatego, że musimy, ale dlatego że chcemy aby Duch Święty napełniał nas, aby ten czas był w pełni spotkaniem z Chrystusem naszym Panem.

Następnie odbyły się spotkania w grupach w Oratorium. Uczestnicy dzieląc się usłyszanymi tekstami, wskazywali na działanie Ducha Świętego w życiu ich małżeństw, rodzin, wspólnot, kraju. Wyrażali wdzięczność Bogu za Jego działanie. Podkreślali ogromne znaczenie naszej otwartości na działanie Ducha Świętego, aby On kierował naszym życiem.

Eucharystia przeżywana była przez cztery pokolenia członków Domowego Kościoła – pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i wnuki. To widzialny znak jedności w Duchu Świętego w naszych rodzinach, trwania w tej jedności przez pokolenia, przy zachowaniu różnorodności każdego z nas. Agape wieńczyła to radosne spotkanie jednoczące rodziny DK z rejonów Gumieńce i Pomorzany.

Chwała Panu
Janusz Modrzejewski

 

Kategoria: