Wielkopostny Dzień Skupienie - Pomorzany

DOMOWY KOŚCIÓŁ – REJON POMORZANY

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

25 lutego 2012 r.

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

„MOJE OWCE SŁUCHAJĄ MEGO GŁOSU”

POSŁUSZEŃSTWO KOŚCIOŁOWI I PASTERZOM

15,00 – rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty

(kaplica w Kościele)

15,10 – wprowadzenie w tematykę spotkania /konferencja (kaplica w Kościele)

15,40 – modlitwa za pasterzy Kościoła (kaplica w Kościele)

16,15 – spotkanie w grupach (szkoła katolicka)

17,20 – Namiot Spotkania (kaplica w kościele)

18,00 – Msza Święta (kościół)

19,00 – agapa (szkoła katolicka)

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY