WIELKANOC 2017

 

Rozbrzmiewa radosna nowina o zmartwychwstaniu – głoszona po raz pierwszy przez Aniołów, potem przez niewiasty, które były przy pustym grobie i przez Apostołów. Kościół jest świadkiem zmartwychwstania Chrystusa i głosi tę wiarę poprzez wieki, głosi na różne sposoby, a ze szczególną mocą głosi w tę Świętą Noc.
                                                         (z homilii ks. F. Blachnickiego na Wigilię Paschalną w Carlsbergu 1986)

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Tak jak spotkanie Marii Magdaleny i Apostołów ze Zmartwychwstałym Panem przemieniło ich cierpienie w nadzieję, nieufność w zaufanie, brak wiary w zawierzenie a zdradę Miłości w doświadczenie przebaczenia, tak niech Chrystus Pan zmartwychwstając, czyni wszystko nowym w Was. Niech On żyje w Waszych sercach, w Waszych rodzinach i wszędzie tam, gdzie żyjecie na co dzień. Niech Jego zwycięstwo umacnia Was w głoszeniu wiary, w dawaniu świadectwa, w podejmowaniu posług, w przekazywaniu pokoju i nadziei oraz w oddawaniu siebie w miłości Chrystusowi na wzór Niepokalanej Matki Kościoła. 

Wielkanocnej Radości, że Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

                                                                                                    Ania i Darek Porazikowie
                                                                                                    ks. Piotr Listwoń

Kategoria: