Rejony

Opłatek w rejonie Majowe

W piątek 11 stycznia 2013 roku na Mszy świętej rejonowej i agape, które odbyły się w podziemiach kościoła w Załomiu, dzieliliśmy się swoją obecnością w Domowym Kościele i Chrystusem obecnym w nas.

Czytaj dalej

Kręglarskie zawody kręgów DK z Załomia (rejon Majowe)

W sobotę 12 stycznia 2013 roku, w Centrum Tenisowym przy ul. Dąbskiej w Szczecinie, odbyły się pierwsze zawody w kręglach DK.

Czytaj dalej

2012.12.30 Niedziela Świętej Rodziny na Bukowym

W dniu 30 grudnia 2012 roku, w święto patronalne Domowego Kościoła – Niedzielę Świętej Rodziny, wspólnota rejonu Bukowe-Zdroje licznie stawiła się na Eucharystii, by uczcić ten dzień w pełnej jedności z żywym Chrystusem, by wysłuchać Jego wskazań, jaka ma być rodzina oraz, by wobec Niego uroczyście odnowić małżeńskie ślubowania.

Czytaj dalej

Po urodzinach u Kowalewskich…

Szczęść Boże!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Wam, którzy wraz z nami świętowaliście 40. urodziny Huberta.

Czytaj dalej

Witamy „POGODNY” krąg!

27 listopada 2012 roku, w kaplicy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, miało miejsce przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela przez pięć małżeństw z nowo utworzonego kręgu rejonu Pogodno.

Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny w Rejonie Śródmieście

Święto Świętej Rodziny Kościół katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W rejonie Śródmieście, jak co roku spotykamy się w parafii pod tym właśnie wezwaniem. Msza św. rozpoczęła się o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Jana Gałeckiego. Wśród koncelebransów był także nasz moderator rejonowy, ks. Marcin Stefanik TChr.

W czasie homilii został odczytany list Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. Usłyszeliśmy w nim m.in. „W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, pragniemy rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli. Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza bowiem poza regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, gromadzącego się w braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” wszystkich dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12).

Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo – wspomnienie z młodości Papieża o wierze jego rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. Rozpoczynało się ono od sobotniego wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie przyrody. Mimo trudnych czasów rodzina była bardzo zjednoczona. (…) Nie banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia wolnego od pracy. Pismo Święte mówiąc, że Bóg „odpoczął” po dziele stworzenia, wskazuje na coś głębszego, niż zwykłą przerwę w pracy. Ukazuje bowiem Stwórcę, który sam zachwycił się pięknem tego, co stworzył. Jest to więc spojrzenie, które nie zwraca się ku następnym dziełom, lecz docenia piękno tego, co już zostało dokonane. W szczególny sposób kieruje się ono ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem stwórczego dzieła. W tym spojrzeniu można już dostrzec pragnienie zawarcia z nim przymierza miłości (por. Dies Domini 11)”.

Po Mszy św. wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie przy szopce i udaliśmy się na wspólnotowe kolędowanie połączone z agape (szkoda, że było nas tak mało). Wielkie podziękowania dla „kręgowców” z parafii Św. Rodziny za przygotowanie gościny oraz wszystkim przybyłym na patronalne Święto Domowego Kościoła.

GALERIA ZDJĘĆ

Karolina i Hubert

Czytaj dalej

Adwentowy dzień skupienia rejonu Śródmieście

8 grudnia to dzień, w którym przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku w tym właśnie dniu rejon Śródmieście miał swój dzień skupienia w okresie Adwentu.

Trochę z historii Kościoła: prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest określona przez dogmatyczne nauczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak, jak każdy inny człowiek od chwili swego poczęcia, jeszcze przed narodzeniem, była obdarzona pełnią łaski. Ta prawda wiary jest pośrednio objawiona w Piśmie świętym. Anioł w chwili zwiastowania powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Bóg przygotował Ją na Matkę Syna Bożego, który nie mógł mieć matki obarczonej skutkami grzechu pierworodnego, nieposiadającej łaski w duszy. Obdarował Ją pełnią swych łask w chwili poczęcia. Została już wtedy odkupiona w sposób wyjątkowy, wznioślejszy niż inni ludzie.

Papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Oto jego fragment: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi Kościół w Adwencie, przed Bożym Narodzeniem. Chce nam przez to pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała światu zbawienie. Kościół chce nas zachęcić do prostowania drogi życia dla Pana i dbałości o czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem (źródło: www.pijarzy.pl).

Podczas dnia skupienia posługę duszpasterską pełnił moderator rejonowy ks. Marcin Stefanik TChr, który podczas katechezy jaki i kazania w czasie Mszy św., mówił o świętości w Kościele, życiu, rodzinie, o powołaniu do świętości każdego z nas.

Podczas spotkania w grupach, na podstawie fragmentu z Pisma św. 1P, 14-16, mieliśmy przygotować „receptę” na świętość: jakim być, czego unikać. Każda grupa zaproponowała własny przepis, skupiając się na innym aspekcie świętości, czy też dążeniu do świętości: przestrzeganie dziesięciu przykazań, przykazań miłości Boga i bliźniego, zaufanie wobec Bożego planu dla człowieka, posłuszeństwo Bogu, dawanie świadectwa. W konsekwencji wszystkie te „recepty” tworzą potrzebę wielowymiarowego podejścia do świętości w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie.

Po Eucharystii, po trudach całego dnia skupienia, spotkaliśmy się na wspólnym ucztowaniu podczas agape. Cały dzień upłynął w atmosferze modlitwy, refleksji do zmiany swego postępowania, zawierzenia się Bogu na ten czas Adwentu i nie tylko...

Serdecznie podziękowania kierujemy do księży Chrystusowców za udostępnienie swoich „podziemi” :)

Karolina i Hubert Kaczmarkowie

Czytaj dalej

Adwentowy dzień skupienia rejonu Słoneczne

"Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się.

Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty" (Kpł 11, 44).

Czytaj dalej

2012.12.08 Felieton z Adwentowego Dnia Skupienia Rejonu Bukowe

Tegoroczny Adwent, przypadający w zainaugurowanym 11 października przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary, jest doskonałą okazją do ponownego zaproszenia do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa. Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary w liście apostolskim w formie motu proprio „Porta Fidei”, wydanym 11 października 2011 roku, gorąco wzywa do misyjnego zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji.

Czytaj dalej

8.12.2012 Plan Adwentowego Dnia Skupienia – rejon Śródmieście

14.00-14.20

1.

Zawiązanie wspólnoty

Modlitwa

Przedstawienie kręgów (każdy krąg może przygotować na tę część programu plakat o świętych patronach swoich parafii bądź plakat dotyczący jakiegoś przymiotu Boga)

14.30-15.00

2.

Katecheza

Do podjęcia następujące zagadnienia:

·

Co to znaczy, że Kościół jest święty?

·

Czy grzeszność członków Kościoła uniemożliwia jego świętość?

·

Na czym polega powołanie do świętości? Czy jest tylko dla wybranych?

·

Jakie mogą być pułapki na drodze do świętości?

·

Kim są święci?

15.10-15.50

3.

Spotkanie w grupach

·

Dzielenie się słowem Bożym: 1P 1,14-16;

·

Opracowywanie „recepty” na świętość: jakim być, czego unikać? Udostępnienie jej wszystkim uczestnikom dnia skupienia.

16.00-16.30

4.

Godzina świadectw

·

Dzielenie się na temat: świadkowie wiary w naszym życiu

16.30-16.55

5.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

·

Pierwsza część -  adoracja w ciszy

·

Następnie: wspólne uwielbienie Boga, który jest Święty.

·

W trakcie śpiew: „Świętemu Bogu oddaj cześć”, „ Święty, Święty, Święty Pan”, „Święte Imię Jezus

·

Odczytanie fragmentów biblijnych mówiących o świętości Boga.

17.00-17.50

6.

Eucharystia

18.00

7.

Agape

8.

Zakończenie Dnia Skupienia

Akt oddania Niepokalanej, Matce Kościoła lub inna modlitwa zawierzenia przy jakimś znaku mówiącym o obecności Maryi w Kościele ( figura, obraz).

Czytaj dalej

KWARTALNE KALENDARIUM REJONU POGODNO – wrzesień, październik, listopad ‘2012

Po diecezjalnym rozpoczęciu roku z błogosławieństwem naszych moderatorów wkroczyliśmy w kolejny rok pogłębiania naszych relacji z Bogiem. Radość i nowy duch emanowały od par, które w minione wakacje przeżyły rekolekcje, a świadectwa dane podczas tradycyjnych już spotkań kręgów w klubie parafialnym dodały siły pozostałym członkom Domowego Kościoła na bieżący rok formacyjny. Rejon nasz, a szczególnie parafia p.w. św. Krzyża, dostąpił zaszczytu bycia kościołem stacjonarnym na rozpoczynający się Rok Wiary. Domowy Kościół czynnie uczestniczył w przygotowaniach i nabożeństwie, dając tym samym świadectwo wiary i zaangażowania w życie parafii. Przypomnę stwierdzenie ks. Franciszka Blachnickiego, że powinniśmy odnawiać i pogłębiać swoją wiarę, by lepiej świadczyć o niej i przekazywać ją innym w dziele ewangelizacji Kościoła.

Październik, miesiąc Maryjny - był dla nas okresem gorliwszych modlitw do Matki Bożej. Za Jej wstawiennictwem dziękowaliśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy Boga o potrzebne nam łaski. Szczególnie wzruszające były chwile, gdy najmłodsze pociechy wraz swymi rodzicami uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym, a ich drobne rączki z ufnością przekładały paciorki różańca. Szczególnym orędownikiem modlitwy różańcowej był nasz wielki rodak, bł. Jan Paweł II dlatego w tym miesiącu nie mogło zabraknąć modlitwy o jego rychłą kanonizację.

Listopad, czas zadumy nad istotą ludzkiego życia. Uroczystość Wszystkich Świętych – u jej podstaw leży konsekracja Panteonu rzymskiego przekształconego 607 roku w kościół i poświęconego Najświętszej Marii Pannie i wszystkim męczennikom przez papieża Bonifacego IV. Papież Grzegorz IV przeniósł w 835 roku obchody tego święta na 1 listopada nakazując jego świętowanie wszystkim chrześcijanom. Chrześcijański obrzęd zaduszek powstał w 988 roku z inicjatywy opata Odilona z Cluny, który polecił, by w klasztorach odprawiano oficjum za zmarłych. W roku 999 papież Sylwester II zatwierdził to święto. Zapalane na grobach znicze - światło w chrześcijaństwie jest symbolem wiary.

W tym czasie szczególnie pamiętamy i modlitwom poświęcamy twórców Domowego Kościoła: ks. Franciszka Blachnickiego, siostrę Jadwigę Skudro. Nie zapominamy o ś.p. proboszczu parafii św. Krzyża, Wenancjuszu Borowiczu - twórcy pierwszego kręgu DK w Szczecinie, o długoletnim moderatorze DK w naszej parafii ś.p. ks. Piotrze Grygowskim oraz zmarłych członkach DK -WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ DAĆ IM PANIE…

24 listopada wielu z nas wzięło udział w warsztatach "Nawigacja w rodzinie", które odbyły się w auli Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, dzięki trudowi i poświęceniu Ani i Irka Maciochów. Korzystając z tej sposobności pragniemy serdecznie Wam podziękować, a wszystkich chętnych zaprosić do podzielenia się świadectwem na naszej stronie. Dla nas, mimo 27 letniego stażu małżeńskiego, była to kolejna sposobność przyjrzenia się sobie i współmałżonkowi, poprawienia recepty na dalsze lata wspólnego życia. Aniu, Irku jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Grudzień – adwent, czyli początek roku liturgicznego. To niemalże cztery tygodnie duchowego przygotowywania się do świąt Bożego Narodzenia. Do najstarszych i najpiękniejszych tradycji adwentowych należą znane w Polsce od XIII wieku roraty - odprawiana przed świtem msza wotywna. Podczas niedzielnych Mszy św. na wieńcu roratnim zapalane są kolejno świece roratnie. Pierwsza zapalona w pierwszą niedzielę adwentu symbolizuje wybaczenie przez Boga Adamowi i Ewie. Druga jest symbolem wiary patriarchów w dar Ziemi Obiecanej. Trzecia symbolizuje radość Dawida świętującego przymierze. Czwarta jest symbolem nauczania proroków zapowiadających królestwo pokoju i sprawiedliwości. Czas adwentu to czas wybaczania i pojednania, by przy wigilijnym stole wszyscy usiedli w miłości i pokoju, i by nikt nie był samotny.

Krysia i Marek Dynakowie

Czytaj dalej

8.12.2012 Plan Adwentowego Dnia Skupienia - rejon Niebuszewo

Adwentowy Dzień Skupienia „ Wierzę w ŚWIĘTY Kościół '' - 8 grudnia 2012 roku

Czytaj dalej

8.12.2012 Plan Adwentowego Dnia Skupienia - rejon Pomorzany

DOMOWY KOŚCIÓŁ – REJON POMORZANY
8 grudnia 2012 r. – ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ”
Kościół p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej oraz Szkoła Katolicka

15.00 – rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty /kaplica w kościele/
15.20 – katecheza /kaplica w kościele/
16.05 – spotkanie w grupach /Szkoła Katolicka/
17.05 – adoracja Najświętszego Sakramentu /kaplica w kościele/
17.30 – świadectwa /kaplica w kościele/
18.00 – Msza św. /kościół/
18.45 – koncert Chóru Parafialnego /kościół/
19.15 – agape /Szkoła Katolicka/
20.00 – zakończenie /Szkoła Katolicka/

Czytaj dalej

Modlitwa za zmarłych - rejon Śródmieście

Jak co roku w okolicy Uroczystości Wszystkich Świętych rejon Śródmieście spotyka się na Cmentarzu Centralnym na modlitwach za zmarłych. W tym roku, w dniu 4 listopada o godz. 15:00, nasze modlitwy rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego przy cmentarnej kaplicy.

Czytaj dalej

Msza rejonowa - słoneczne

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. (J 6, 29)
Czytaj dalej

Zaduszne modlitwy w Dąbiu

Szczęść Boże! 

W niedzielę 4 listopada 2012 roku na cmentarzu w Szczecinie Dąbiu, jak co roku, rodziny Domowego Kościoła rejonu Majowe, modliły się w intencji zmarłych kapłanów, bliskich, znajomych, członków DK. Nabożeństwu przewodniczył moderator rejonu - ks. Tadeusz Szponar. 

Czytaj dalej

2012.10.31 - Noc Świętych na Bukowym

31 października 2012 roku w parafii p.w. św. Stanisława BM na osiedlu Bukowym miała miejsce modlitewna Wigilia Wszystkich Świętych – NOC ŚWIĘTYCH. Z inicjatywy moderatora rejonowego, ks. Marcina Nockowskiego, wierni mogli łączyć się na modlitwie, aby przygotować się do godnego, dostojnego i radosnego zarazem przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych. Zgromadzeni modlitewne czuwanie rozpoczęli odśpiewując wspólnie psalmy Godziny Czytań, następnie wysłuchano czytań: z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła „Odkupiciel wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów” (Ap 5, 1-14) oraz kazanie „Śpieszmy ku braciom, którzy nas oczekują” św. Bernarda, opata. Psalmy, pieśń oraz czytanie (Hbr 12, 22-24) z I Nieszporów Uroczystości Wszystkich Świętych stanowiły kontemplacyjny łącznik przed homilią ks. Marcina o obcowaniu Świętych.

Czytaj dalej

Plan pracy rejonu Śródmieście na rok 2012/2013

PLAN PRACY NA ROK 2012/2013

Data

DIECEZJA

REJON ŚRÓDMIEŚCIE

Odpowiedzialni

Październik

23.10.

Krąg rejonowy –
kawiarenka NSPJ – g. 18

Listopad

4.11.

Modlitwa na Cmentarzu Centralnym

1 stacja – św. Jana Ewangelisty – Misior
2 stacja – NSPJ – Tuszyńscy
3 stacja – św. Dominika – Stelmach
4 stacja – NSPJ – Wróbel
5 stacja - Pasierbik

10.11.

Dzień Skupienia dla animatorów

Grudzień

8.12.

Niepokalane Poczęcie NMP – Uroczystość Patronalna Wspólnot Ruchu Światło – Życie i Służby Liturgicznej Adwentowy Dzień Skupienia w parafii NSPJ

Czytania – św. Jana Ewangelisty – Misior
Służba liturgiczna – NSPJ – Kaczmarek
Komentarze – św. Rodziny – Dżugan
Diakonia Muzyczna – NSPJ – Tuszyńscy
Animatorzy – Mostek, Wróbel, Piętka
Diakonia wychowawcza – Z.Wechterowicz,
I. Tymińska
Diakonia gospodarcza – św. Dominika – Pasierbik, Stelmach
Każdy krąg przynosi po 2 blachy ciasta, 2 sałatki oraz sok

17.12.

Krąg rejonowy –
kawiarenka NSPJ – g. 18

25.12.

Kolędowanie DK przy żywej szopce – g.13-14

27.12. - 31.12.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii

30.12.

Niedziela św. Rodziny – Msza św. rejonowa połączona ze wspólnym kolędowaniem

Diakonia gospodarcza – św. Rodziny – Dżugan
Komentarze – św. Dominika – Stelmach
Czytania – św. Dominika – Pasierbik
Diakonia Muzyczna – NSPJ – Tuszyńscy

Rok 2013

Styczeń

13.01.

Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Seminarium o godz. 15

19.01. lub 26.01.

Bal karnawałowy w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu

28.01. - 10.02.

Ferie zimowe, Sesja o pilotowaniu kręgu, ORAR Iº i IIº

Luty

16.02.

Wielkopostny Dzień Skupienia przy parafii NSPJ

Czytania – św. Dominika – Pasierbik
Służba Liturgiczna –
św. Jana Ewangelisty – Misior
Komentarze – NSPJ – Kaczmarek
Diakonia Muzyczna – NSPJ – Tuszyńscy
Animatorzy – Dżugan, Misior, Stelmach
Diakonia wychowawcza –
B. Norel, W. Mostek
Diakonia gospodarcza – Wróbel, Piętka
Każdy krąg przynosi po 2 blachy ciasta, 2 sałatki oraz sok

Marzec

9.03.

Dzień Skupienia dla animatorów

11.03.

Krąg rejonowy –
kawiarenka NSPJ – g. 18

23.03.

Droga Krzyżowa w Glinnej o godz. 15

28.03.

Triduum Paschalne – wspólnoty parafialne lub rejonowe

Kwiecień

4.04.

Krąg rejonowy –
kawiarenka NSPJ – g. 18

14.04.

Marsz dla Życia – Jasne Błonia o g. 15

27.04.

Pielgrzymka DK do Sanktuarium p.w. św. Józefa w Kaliszu

Maj

18.05.

Wigilia Zesłania Ducha św. - w rejonach lub w parafii

20.05.

Dzień Jedności Ruchów – Święto Matki Kościoła – Patronki Kościoła w Katedrze

Czerwiec

8.06.

Majówka w Reptowie u ks. Pawła Ostrowskiego

15.06.

Dzień Wspólnoty w Seminarium

Czytaj dalej

W duchu miłości – Msza św. rejonu Śródmieście

W dniu 13 października 2012 roku w polskich kościołach był obchodzony Dzień Papieski. Od  2001 roku obchodzimy ten dzień jako dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. W Kościele katolickim w Polsce Dzień Papieski, przypada w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Czytaj dalej

Mondo Migliore – lepszy świat

Siostra Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (tzw. siostry sacre coeur) była całym sercem oddana Ruchowi Światło-Życie, a nade wszystko Domowemu Kościołowi. 

Czytaj dalej