Police

Para rejonowa

Emilia i Rafał Rybiccy

email: emiraf06@wp.pl

tel. Emilia: 660 316 219;
tel. Rafał: 604 163 057


 

Wypominki

zniczOstatniego dnia roku liturgicznego, w sobotę 28 listopada o godz. 15 rozpoczęła się w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, przy parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Policach Modlitwa Wypominkowa rejonu Police.Modlitwa rozpoczęła się Koronką do Miłosierdzia Bożego, przeplataną modlitwą wypominkową mówioną przez każdą rodzinę z Domowego Kościoła, oraz przez wiernych z parafii którzy wraz z nami uczestniczyli w modlitwie.

Następnie Ksiądz Moderator rejonowy – x. Krzysztof Pokorski – powiedział kilka słów o tym jak ważna jest pamięć o zmarłych z naszych rodzin, i jak ważne było dla nas, osobiste odczytanie imion i nazwisk osób które wiele znaczyły w naszym życiu. Poprosił także byśmy żyli tak, żeby zostawić pamięć o sobie, jako o tych którzy dawali dobry przykład słowem i czynem. 

Kolejną częścią naszego spotkania rejonowego była wspólna Agapa, gdzie przy kawce, herbatce i ciastku (oraz „drożdżowcu” Kazi J.) rozmawialiśmy o naszym życiu, życiu naszych kręgów oraz parafii. Posileni na ciele, udaliśmy się na spotkania w kręgach aby rozważać trzy dogmaty Kościelne – Niebo, Piekło oraz Czyściec. Każdy z kręgów, na podstawie przygotowanych przez Księdza fragmentów z Pisma Świętego, nauk doktorów Kościoła, oraz własnych przemyśleń i rozważań, miał przygotować definicję danej prawdy wiary. Po czy zebraliśmy się znów razem aby omówić nasze spostrzeżenia oraz przedstawić pozostałym kręgom powstałe definicje.

Ostatnim „punktem programu” była Liturgia Słowa oparta na tekstach z Księgi Hioba, św. Pawła i Ewangelii. Wszystkie te teksty przypominały nam, że naszą Ojczyzną jest niebo. Każda śmierć wywiera na nas wpływ, ale dla człowieka wierzącego jest ona tylko bramą, etapem. Każdy z nas ma swoje miejsce w niebie, którego nikt inny nie może zająć. Każde mówienie o śmierci staje się więc mówieniem o życiu, które się nie kończy, ale zmienia.Po uroczystym Błogosławieństwie można już było się rozejść, bądź rozjechać do domów, aczkolwiek kila małżeństw wróciło do przyparafialnej kawiarenki, gdzie znów przy herbacie i ciastku, tym razem na wesoło spędzaliśmy ze sobą czas, poznając się nawzajem. Dziękując Bogu za dar osoby Księdza Krzysztofa, za jego nauki i dobre słowo, dziękujemy również wszystkim małżeństwom biorącym udział we wspólnej modlitwie.
Z Bogiem.

Agnieszka i Przemek Gazińscy z pomocą Ks. Krzysztofa Pokorskiego.

Czytaj dalej