Refleksja z Adwentowego Dnia Wspólnoty rejonu Śródmieście

9 grudnia 2017 roku Rejon Śródmieście Domowego Kościoła wraz z młodzieżą z Ruchu Światło-Życie przeżywał Adwentowy Dzień Wspólnoty. Tematem przewodnim była Niepokalana jako wzór nowego człowieka. 
Rozpoczęliśmy od namiotu spotkania, podczas którego rozważaliśmy zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1, 26-38). Trwając w bliskości Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, mogliśmy w ciszy zagłębić się w tajemnicę wcielenia Bożego. Po adoracji ksiądz Jarosław Staszewski TChr, proboszcz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczął medytację, podczas której przeprowadził nas przez dzieje ludzkości zapisane na kartach Pisma Świętego, ukazując nieustanną troskę i opiekę Boga miłującego swoje zagubione stworzenie. Bóg w chwili naszego nieposłuszeństwa nie odwraca się od nas, lecz zapowiada Dobrą Nowinę, dając ludziom nadzieję. Maryja - nowa Ewa, z pokorą przyjęła wolę Bożą i stała się Matką Boga- Matką Tego, który dał Jej życie. Jej odwaga i męstwo są dla nas niebywałe. Maryja pełna łaski, pełna Ducha Świętego, ukazuje nam swoim życiem co było Jej siłą i pomogło wypełnić Jej powołanie do końca. Musimy i my dbać o codzienną, żywą relację z Bogiem. Maryja uczy nas, że miłość i bliskość Boga owocuje otwartością na drugiego człowieka. Obecności Jezusa nie można zatrzymać dla siebie, ale należy Go nieść tam, gdzie jest nam dane żyć. Bóg pragnie abyśmy się Nim dzielili, bo miłość dzielona mnoży się. 
Jak dobrze było na nowo usłyszeć te słowa motywujące, aby w codzienne obowiązki, zmagania, radości wprowadzać Pana Jezusa. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Pan Jezus ofiarował nam siebie, a także Tą, która Go nigdy nie opuściła - swoją Mamę, na której i my możemy zawsze polegać. Uświadomiliśmy to sobie jeszcze bardziej podczas świadectw, którymi podzieliły się nasze siostry i bracia ze wspólnoty. Usłyszeliśmy jak Maryja pomaga w znalezieniu pracy, jak uczy modlitwy, jak ratuje w niebezpieczeństwach, troszczy się o mamy w stanie błogosławionym oraz motywuje do ewangelizowania. Każde usłyszane świadectwo umacniało nas w przekonaniu jak wiele zawdzięczamy opiece Maryi i jak bardzo jest Ona zatroskana o każdego z nas oraz o każdą sprawę, którą z ufnością Jej powierzymy.
Po świadectwach i dzieleniu się w grupach udaliśmy się na Eucharystię. Mogliśmy wspólnie podziękować Panu Jezusowi za Jego Mamę, wzór w pełnieniu woli Bożej, wzór nowego człowieka. Ksiądz Jarosław Staszewski podczas kazania przypomniał słowa księdza Blachnickiego, jak ważne jest posiadanie siebie w dawaniu siebie na wzór Maryi. Konieczna jest nasza wolność, która sprawia, że źródło miłości jest czyste.
Po Eucharystii, z Panem Jezusem w sercu, udaliśmy się na agapę. Stoły uginały się od pyszności. Miło było porozmawiać ze znajomymi, z którymi kroczymy przez życie już tyle lat trwając we wspólnocie Domowego Kościoła. Takie chwile umacniają i budują jedność.
Z radością i wdzięcznością Bogu za dar wspólnoty i przeżytego dnia wróciliśmy do domu. Cieszymy się, że mogliśmy zatrzymać się w codziennym biegu i jeszcze głębiej uświadomić sobie Bożą miłość do nas. Nieśmy zatem Pana Jezusa każdego dnia w naszym sercu, a każdy nowy dzień stanie się naszą pieśnią uwielbienia Boga na wzór Maryi. 
 
Z Panem Bogiem. 
Ewa i Robert Śliwińścy

 

Kategoria: