Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela krąg Trzebież

21 listopada 2015 r. w naszej parafii miała miejsce uroczysta Eucharystia na zakończenie wstępnego etapu – ewangelizacji dla małżeństw nowego kręgu DK w Trzebieży. Mszę świętą celebrowało trzech kapłanów: ks. proboszcz Mieczysław Wdowiak jako główny celebrans oraz ks. ks. Artur Rasmus i Łukasz Śniady. Uczestnicy nowego kręgu przygotowali elementy liturgii  natomiast oprawę muzyczną uświetnił krąg z Polic. Na Mszę świętą licznie przybyły małżeństwa ze swoimi pociechami z całego polickiego rejonu DK. W wydarzeniu uczestniczyła również rejonowa para odpowiedzialna - Małgorzata i Grzegorz Stawarzowie ze Szczecina.

 

„Ogromną radością i powodem do wzruszenia była dla nas obecność tak wielu rodzin z rejonu polickiego oraz księży. Poczuliśmy, że nasza tworząca się dopiero trzebieska wspólnota, jest częścią ruchu Domowy Kościół. Wierzymy, że uroczystość ta będzie impulsem do większego zaangażowania w formację i nadzieją na powstanie kolejnych kręgów”.
Ola i Mirek Nawracajowie

 

Podczas uroczystej Eucharystii cztery pary małżeńskie DK z naszej parafii zostały zaproszone do bardziej świadomego i dojrzałego spotkania z Chrystusem. Wyrazem tego było uroczyste przyjęcie przez nich Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela. Dla upamiętnienia tego wydarzenia otrzymali obrazki Świętej Rodziny z tekstem wyznania, że Jezus jest ich Panem. Ksiądz proboszcz zachęcał, aby małżonkowie codziennie wspólnie odnawiali ten akt oddania. Małżeństwom towarzyszyli Agnieszka i Tadeusz Hadrysiowie ze Szczecina - para pilotująca krąg.

Podczas homilii ksiądz proboszcz mówił o zagrożeniach z jakimi spotykają  się współczesne rodziny i wyraził radość z faktu, iż w jego parafii powstał krąg Domowego Kościoła. Od roku cztery małżeństwa wraz z naszym proboszczem i parą pilotującą gromadziły się co miesiąc w ramach spotkań ewangelizacyjnych – wstępnym etapie powstawania nowego kręgu DK. Czas ten był odkrywaniem swojego powołania we wspólnocie Domowego Kościoła.

Na zaproszenie księdza proboszcza po Mszy świętej wszyscy obecni spotkali się na plebanii na agape, aby cieszyć się swą obecnością i wspólnie świętować. Przy suto zastawionym stole małżeństwa dzieliły się osobistymi radościami i przeżyciami. Boża radość wypełniała serca wszystkich obecnych, czego potwierdzeniem jest wypowiedź jednego z zaproszonych na ta uroczystość małżeństw:

Emilka i Rafał R. - „Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z udziału we Mszy świętej w Trzebieży, na której nowy krąg przyjmował Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela. Na tę uroczystość przybyło wiele małżeństw z Domowego Kościoła. Duch Święty wylewał swoje łaski, a radość przepełniała nasze serca. Jedność wspólnoty i braterstwo można było także doświadczyć w czasie agape. Do zobaczenia :) Pragniemy pomodlić się i spotkać także z Tobą”.

 

Kategoria: