Prośba o modlitwę!

„Wspólnotę, osobę tworzy ostatecznie miłość, czyli skierowanie jednej osoby ku drugiej. Tylko tam powstaje wspólnota, gdzie ludzie są odniesieni ku sobie, skierowani do siebie w postawie miłości, w postawie dawania siebie” 
ks. F.Blachnicki
 
Prosimy całą wspólnotę, a więc każdego z Was, abyśmy otoczyli modlitwą Grzegorza i Danusię Sieradzkich z rejonu Bukowe. Pod koniec ubiegłego tygodnia lekarze stwierdzili u Grzesia bardzo poważną chorobę. Stan zaawansowania i rokowania mają określić kolejne badania w najbliższych dniach. 
Za przyczyną Niepokalanej i wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego z wielką ufnością każdego dnia powierzajmy Bogu Grzegorza i jego rodzinę.
 
w imieniu całej diakonii modlitwy 
Ewa i Andrzej Jarczakowie 
Kategoria: