Plan pracy DK Rejonu Śródmieście 2016/17

 

Plan pracy wspólnoty Domowego Kościoła dla Rejomu Śrómieście w roku 2016/17 jest następujący:

Kategoria: