Oddanie się Niepokalanej - Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Majowe

10 marca 2018 r. wspólnota Domowego Kościoła rejonu Majowe przeżywała Wielkopostny Dzień Wspólnoty w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Załomiu. Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia planu spotkania oraz zawiązania wspólnoty. Szczególnie serdecznie przywitaliśmy nowe małżeństwo, Marlenę i Rafała, którzy w lutym zostali członkami DK.
Temat przewodni: „Oddanie się Niepokalanej” był treścią konferencji wygłoszonej przez ks. Dariusza Kiljana, moderatora rejonu Majowe. Konferencję wygłosił na podstawie drogowskazu Niepokalana oraz tekstów ks. F. Blachnickiego. Mogliśmy usłyszeć jak ważna jest modlitwa różańcowa i jak powinni się formować członkowie „ Żywych róż”. Dlaczego Maryja jest wzorem nowego człowieka i jakie wzorce powinniśmy z niej brać. Maryja była zawsze przy Jezusie, zarówno w chwilach radości jak i w chwilach smutku. Dlatego powinniśmy brać z niej przykład, co powinno się objawiać w byciu bezinteresownym oraz w służbie innym ludziom. Ks. Dariusz uświadomił nam również jak bardzo ważna jest obecność Maryi w naszych świątyniach. Jako przykład podał fakt przejęcia posługi w obecnej parafii. Jak powiedział pierwsze co zauważył to brak obrazu lub figury Maryi w kościele. Dlatego pierwszą „inwestycją” było zamówienie obrazu oraz wydobycie z zakamarków remontowanej plebani figury Maryi. Usłyszeliśmy jeszcze wiele innych dowodów na to jak ważna jest obecność Niepokalanej w naszym życiu codziennym oraz jak ważne jest jej naśladowanie.
Następnie odbyły się spotkania w grupach, gdzie na podstawie fragmentów tekstów ks. F. Blachnickiego próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie dotyczące obecności Niepokalanej w naszym życiu.
Po spotkaniu w grupach adorowaliśmy Najświętszy Sakrament (namiot spotkania). Po zakończonej adoracji odbyła się godzina świadectw, gdzie mogliśmy usłyszeć odpowiedzi na pytania jakie padły w czasie pracy w grupach. Usłyszeliśmy m.in. że:

  • oddajemy się Maryi przez modlitwę,
  • nie ma wątpliwości, że jest Ona zawsze z nami, pomaga nam,
  • za wstawiennictwem Maryi jest wiele uzdrowień o czym świadczy ilość sanktuariów jej poświęconych,
  • zawierzamy Maryi sprawy macierzyństwa, dzieci (kobietom jest łatwiej bo Maryja też jest matką),
  • Maryja pokazuje nam jak przeżyć trudne chwile w życiu, przeżyła drogę krzyżową Jezusa i przyjęła to z pokorą,
  • Maryja w sposób namacalny dotyka nas swoją obecnością i miłością.

Jesteśmy świadomi, że powyższe przykłady to tylko namiastka tego co otrzymujemy za wstawiennictwem Niepokalanej. Dużo jeszcze musimy zmienić w swoim życiu aby móc powiedzieć, że „próbujemy ją naśladować”.
Zwieńczeniem WDW była Msza św. sprawowana przez ks. Dariusza Kiljana. 
Po mszy zasiedliśmy do wspólnej agape, gdzie na gorąco dzieliliśmy się przeżyciami z tego dnia. Należy kolejny raz podziękować Agnieszce, która ponownie udostępniła przedszkole „Kacperek” i zapewniła opiekę najmłodszym dodając, że była to dla niej przyjemność i radość, iż mogła w ten sposób pomóc całej naszej wspólnocie.
D.B. Borowscy

Kategoria: