Oaza Modlitwy - Wisełka

 

15-17 października odbędzie się kolejna Oaza Modlitwy na którą serdecznie zapraszamy.
Ze względu na intensywny charakter OM prosimy o punktualne przybycie rozpoczynamy o 18.00 w piątek. Kończymy tradycyjnie ok 14.00 - 15.00 w niedzielę.

Temat zbliżającej się w połowie października OM - "Żyć Słowem Bożym i Eucharystią" - wpisuje się w podjęte w tym roku pracy hasło "Słuchać Pana". W trakcie tych 3 dni chcemy doświadczyć miłości i żywej obecności Pana w jego słowie, które dla nas jest Słowem Życia. Pragniemy także głębiej zrozumieć i bardziej świadomie przeżywać to, co dzieje się na każdej Eucharystii.

koszty:
120zł/os - dorośli
90zł/os - młodzież i dzieci powyżej lat 8
60zł/os - dzieci
zgłoszenie potwierdzone zostanie po wpłaceniu zaliczki 50zł na konto Diakonii.
Pamiętaj! Pieniądze nie mogą być przeszkodą w formacji, jeżeli chciałbyś pojechać a nie stać Cię mów śmiało przy zgłoszeniu.

Zgłoszenia do:
Diakonia Ewangelizacji
Anna i Maciej Zaśko
amzasko@gmail.com
913333791
609461030
603176733