Oaza Modlitwy w Wisełce

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na Oazę Modlitwy w Wisełce !


Diakonia Ewangelizacji przypomina o najbliższej Oazie Modlitwy, która odbędzie się w dniach 28 - 30 października w Wisełce (dom Św. Rodziny). Tym razem rekolekcje poprowadzą dwaj ojcowie franciszkanie, którzy przyjadą do nas ze swojej pustelni we wschodniej Polsce, aby głosić nam Słowo Boże o „Modlitwie, Poście i Jałmużnie”. Te trzy proste środki, które odkrywa na nowo Kościół, bracia ukażą także w świetle bogatej symboliki kościoła wschodniego. Rekolekcje mają nas też przygotować do głębszego wejścia w okres Adwentu.

"Modlitwa, Post i Jałmużna".

Koszt rekolekcji:

dorośli: 130 zł

młodzież oazowa: 100zł

dzieci od lat 8: 100zł

dzieci 4-8: 65zł

Zgłoszenia na adres diakoniaewwangelizacji@gmail.com (lub skorzystać z formularza)

Zaliczki w wysokości 100zł od rodziny lub 50zł od osoby wpłacamy na konto widoczne u góry po prawej stronie w informacjach

Jak zwykle:

1. Pieniądze nie mogą stać  na przeszkodzie w rekolekcjach więc jeśli masz problem to śmiało mów przy zgłoszeniu.

2. Płacimy za dwoje najstarszych dzieci

3. Przy zgłoszeniu podajemy Imiona Nazwiska (rodziny oczywiście jeszcze ilość i wiek dzieci) rejon formacje w Ruchu i telefon kontaktowy