Nowy moderator diecezjalny Domowego Kościoła

 

Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga ustanowił moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej księdza Sławomira Błachowiaka, któremu misji kanonicznej udzielił z dniem 1.08.2015 r. na okres 3 lat.

Ksiądz Sławek przyjął święcenia kapłańskie 10.06.2006 r. W latach 2006 – 2010 był wikariuszem  w parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim; 2010 - 2012 - wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu; od 2012 r. jest wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. Od 2011 r. był moderatorem diakonii rekolekcyjnej, a od 2013 r. - diakonii modlitwy. Wielokrotnie pełnił posługę moderatora oaz rekolekcyjnych DK.

Bardzo cenię sobie wspólnotę Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Stała się ona dla mnie ważna od momentu pierwszych praktyk kleryckich podczas rekolekcji wakacyjnych w Mrzeżynie. Kolejne praktyki podczas rekolekcji wakacyjnych odbywałem jako diakon, wtedy wspólnota i ten charyzmat stał mi się jeszcze bardziej bliski. Jako neoprezbiter zostałem moderatorem pierwszych rekolekcji wakacyjnych. Były to rekolekcje 15-dniowe I stopnia. Od tego czasu każde wakacje spędzałem na rekolekcjach wakacyjnych DK. W czasie tych rekolekcji bardzo rozwijało się także moje powołanie kapłańskie w łączności z rodzinami, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, który wskazuje na wzajemne uzupełnianie się charyzmatów w Kościele, w tym wypadku tego małżeńskiego i pasterskiego. Cieszę się, że otrzymałem tę posługę, ponieważ Ruch ten stał się moim i kształtował mnie od początku mojej posługi. Chciałbym wnieść do niego mój charyzmat i poświęcić mu moje serce.

ks. Sławek Błachowiak

Kategoria: