Nowy krąg w rejonie Niebuszewo

 

W kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie 5 małżeństw kręgu pilotowanego przez Anię i Piotra Sablików przyjęło Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela. Uroczystość miała miejsce 25 października podczas Mszy świętej niedzielnej, przy udziale małżeństw z całego rejonu Niebuszewo. Świadomy akt wyboru Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela, jest jednym z zasadniczych elementów doświadczenia wiary. To oddanie życia Chrystusowi i pogłębienie z Nim osobistej więzi, to pójście za Chrystusem drogą ewangelicznych błogosławieństw. Małżeństwom, które dokonały przyjęcia Chrystusa życzymy, aby stały się światłem świata i solą ziemi, aby wzrastali w łasce i poznawaniu Chrystusa, który niech się stanie ich Prawdą, Drogą i Życiem. Naszą radość wyraziliśmy w modlitwie eucharystycznej i wspólnej agape.

GALERIA

S. Magiera

Kategoria: