Relacja z rekolekcji tematycznych – Mrzeżyno – 28.04 – 03.05.2017 r.

W dniach 28/04 – 3/05/2017 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach „Sługa Niepokalanej” w Mrzeżynie. Wiedząc, że kolejny rok formacji będzie poświęcony temu tematowi chcieliśmy poznać związek Maryi – Matki Kościoła z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. 

Prowadzący rekolekcje Ewa i Andrzej Jarczakowie oraz ks. Janusz Szczepaniak sprawili nam niezwykłą ucztę duchową. Przytoczone liczne fragmenty homilii i konferencji ks. Franciszka Blachnickiego uzmysłowiły nam jak wielkim i autentycznym świadkiem wiary był nasz założyciel. Pozwolił się prowadzić Bogu i jest dla nas wzorem duchowej walki, której efektem ma być świętość.

Maryja jest uosobieniem bezgranicznego oddania się woli Bożej. Od jej zgody - „fiat” - rozpoczęła się historia zbawienia. Ten fakt oddania się Bogu jest fundamentalny dla naszej wiary. Ja tak często wyrywam rękę z Jego ręki… Oddaję się, ale sobie samej. Stawiam granice miłości Bożej, którą On chce nam dawać nie naruszając naszej wolności. 

W czasie rekolekcyjnych chwil skupienia dokonało się wielkie poruszenie w sercu. Trzeba zadać sobie pytanie: kto siedzi na tronie mojego życia? Do czego Pan Bóg mnie zaprasza?

Niepokalana - to wzór oblubieńczego oddania się Chrystusowi, podporządkowania Jemu swojego życia. My też jesteśmy do tego zaproszeni. Możemy to uczynić w pełnej wolności – czyli „zdolności daru z siebie”. Trzeba modlić się o taką świadomość i zapraszać Ducha świętego w te rejony życia, które nie są jeszcze poddane Bogu, Jego woli, aby to uzdrowił i przemienił. Bóg nas miłuje przez wszystko i we wszystkim co nas spotyka. Myśli o nas z miłością, chce byśmy poznali swoją godność, a przede wszystkim chce się z nami spotkać tam, gdzie na nas czeka od wieków.

Przez Maryję możemy oddawać się Jezusowi. Jej Niepokalane Serce niech wyprasza nam tę łaskę całkowitego zawierzenia.

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnoty Domowego Kościoła.

                
                                                                                            Chwała Panu!

                                                                                            Agata i Remigiusz Pożaryccy

Kategoria: