KWC

KWC

Rola: 
dzieło Ruchu

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem ewangelizacyjnym, który niesie ludziom nadzieję wolności i wyzwolenia w Jezusie. Chodzi w niej o to, aby być wolnym i prowadzić innych do wolności. 

Uczestnicy Krucjaty czynią to przez modlitwępost i jałmużnę. Modlitwa prowadzi do Tego, który jedynie wyzwala; post stanowi rezygnację dobrowolną z wszelkich napojów alkoholowych, z miłości do ludzi uzależnionych; jałmużna zaś jest dawaniem bliźnim tego, czego najbardziej potrzebują (nadziei, troski, czasu ...). Chodzi ostatecznie o odkrycie ludzkiej i chrześcijańskiej godności i życie według Bożego planu.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

  • członkowie KWC ukazują świadectwem swojego życia chrześcijańskie wartości
  • starają się żyć jako ludzie wolni
  • są wolni od przymusu picia alkoholu
  • organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu
  • podejmują służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol
  • starają się żyć w prawdzie i nie lękać się.

Są dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

  • kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku
  • członek – deklaruje przynależność stałą, na czas szczególnego zagrożenia (to bywa czasem błędnie określane jako przynależność na całe życie lub na czas istnienia Krucjaty)

Dobrowolne zobowiązanie modlitwy i całkowitej abstynencji deklarowane jest na piśmie i składane, bądź wysyłane do tzw. Stanic Krucjaty istniejących w diecezjach i parafiach w Polsce i wielu innych krajach. Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce. Deklaracje stałych członków wpisywane są do Ksiąg Czynów Wyzwolenia.

 

http://www.kwc.oaza.pl/