Konkurs

Uwaga! Diakonia Komunikowania Społecznego chce uatrakcyjnić te długie, jesienne wieczory i namówić Was do wzięcia udziału w konkursach. Zostały one pieczołowicie opracowane, by każdy znalazł coś dla siebie - jest zadanie dla maluszka, przedszkolaka, żaka, pracującego "kręgowca" czy emeryta.

Maluszki i przedszkolaki (dzieci od trzeciego do szóstego roku życia) zapraszam do wykonania kartki świątecznej techniką kolażu.

Dla żaków i żaczków zadanie specjalne: konkurs kaligraficzny. W dobie mailingu przyda Wam się trochę przygód z długopisem i kartką - młodzież szkolną (1-6 klasy szkoły podstawowej) zapraszam do pięknego przepisania jednej zwrotki kolędy.

Natomiast "starszyznę" (12 lat-99) pragnę zachęcić do wykonania zdjęcia o krótkim, ale jakże wymownym temacie: dziecko.


Gorąco namawiam!
Joanna Staniszewska DKS

Regulamin konkursu na wykonanie kartki świątecznej:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 3 do 6 roku życia. 
2. Zadaniem uczestników jest wykonie kartki świątecznej techniką kolażu (czyli łączymy różne materiały, np.: plastelina, bibuła, wata, siano z różnymi technikami: wyklejanie, wyszywanie, rysowanie, malowanie i wszystko to w jednej pracy).
3. Tematyka kartki obejmuje elementy zimowo-świąteczne.
4. Format kartki jest dowolny.
5. Pracę proszę podpisać na osobnej kartce, którą należy dołączyć spinaczem. Powinny się na niej znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, numer telefonu rodzica lub opiekuna.
6. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną kartkę.
7. Kartki można dostarczać: pocztą tradycyjną (wysyłając listem poleconym na adres: Joanna Staniszewska, skr. pocztowa 703; 70-952 Szczecin), przywożąc do mnie, po uprzednim uzgodnieniu (jsjedyna@gmail.com, do końca listopada 2011 roku.
8. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dysponowanie jego pracą (upublicznianie, sprzedaż w celach charytatywnych).
9. Oceniane będzie: samodzielność, staranność, pomysłowość.
10. Wyniki konkursu umieścimy w najbliższym wydaniu Biuletynu.
11. Nagrodą jest książka Moniki Wilczyńskiej p.t.: „ Zamkowe opowieści duszka Bogusia”.

Regulamin konkursu kaligraficznego:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 7 do 12 roku życia. 
2. Zadaniem uczestników jest piękne przepisanie zwrotki i refrenu wybranej przez siebie kolędy lub pastorałki.
3. Obowiązuje format A4.
4. Pracę proszę podpisać na osobnej kartce, którą należy dołączyć spinaczem. Powinny się na niej znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, numer telefonu rodzica lub opiekuna.
5. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
6. Prace można dostarczać: pocztą tradycyjną (wysyłając listem poleconym na adres: Joanna Staniszewska, skr. pocztowa 703; 70-952 Szczecin), przywożąc do mnie, po uprzednim uzgodnieniu jsjedyna@gmail.com do końca listopada 2011 roku.
7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dysponowanie jego pracą (upublicznianie, sprzedaż w celach charytatywnych).
8. Oceniane będzie: umiejętność kaligrafowania i dobór tekstu.
9. Za błąd uznaje się każde odstępstwo od treści tekstu stanowiącego wzór.
10. Ocenianiu podlega także poprawność i staranność zapisu, ponieważ niemożność odczytania danego słowa jest równoznaczna z popełnieniem błędu.
11. Dodatkowej ocenie podlega artystyczne wykonanie papeterii na której będzie przepisany tekst.
12. Wygrywa ta osoba, która najlepiej poradzi sobie z trudną sztuką kaligrafii, zaprezentuje najpiękniejszy charakter pisma i zaskoczy nas wykonaniem papieru listowego.
13. Wyniki konkursu umieścimy w najbliższym wydaniu Biuletynu.
11. Nagrodą będzie dwuosobowe zaproszenie do kina.

Regulamin konkursu fotograficznego:

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie i przesłanie drogą mailową zdjęcia o ogólnym temacie: DZIECKO.
3. Zdjęcia proszę przesyłać na adres: rafan79@gmail.com do końca listopada 2011 roku.
4. Jeden uczestnik może przesłać do 5 zdjęć.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dysponowanie jego pracą (upublicznianie, sprzedaż w celach charytatywnych).
6. Oceniane będzie: oryginalność w interpretacji tematu.
7. Wyniki konkursu umieścimy w najbliższym wydaniu Biuletynu.
8. Nagrodą jest kupon w wysokości  50 zł na zakupy w salonie Empik.

Miłego pstrykania!