Jubileusz 30 lecia DK w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Serdecznie zapraszamy całą Wspólnotę na świętowanie jubileuszu 30-lecia Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, które odbędzie się 23.06.2012r. w  kościele katedralnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, a następnie w Szkołach Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124.

Ks. Ignacy Stawarz                                     Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie

Moderator diecezjalny DK                                                            Para diecezjalna DK

Być uczniem oznacza naśladować swego Nauczyciela. (…) Uczeń staje się uczniem we wspólnocie Pana, wspólnota zaś jest stale przy Panu, zgromadzona wokół Niego, wsłuchana w Jego Słowo i zapatrzona w Jego czyny. Uczniowie ze wspólnoty łatwiej mogą się rozejść, by głosić to, co usłyszeli i zobaczyli, bo zawsze wiedzą, dokąd mogą wrócić. Mogą wrócić nie tylko po to, żeby utrzymać i wzmocnić siły życiowe, lecz także po to, by przypomnieć sobie, co mają mówić i jak mają głosić; by zapytać się, kim powinni być, gdy zapomną, kim są”

(ks. F. Blachnicki, Idąc czyńcie uczniami, Kraków 2008,s.31-32)

Obchody Jubileuszu 30-lecia Domowego Kościoła

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Plan spotkania:

23.06.2012r. rozpoczęcie w  kościele katedralnym  p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

11.30 –  zawiązanie wspólnoty i prezentacja multimedialna

12.00 – Msza św. jubileuszowa

Po Mszy św. przejazd do Szkół Salezjańskich w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124

14.00 – obiad

15.30 – konferencja

16.30 – spotkanie w grupie

17.30 - agapa