Jezus Chrystus zmartwychwstał!

 

„Ale oto radosna nowina: śmierć nie jest rzeczą ostatnią, Jezus Chrystus zmartwychwstał, nie ma Go w grobie, grób jest pusty. (...) Chcemy na nowo uwierzyć dzisiaj w zmartwychwstanie Chrystusa jako rękojmię zmartwychwstania wszystkiego, co dobre, co prawdziwe, co pochodzi z Boga, co jest miłością. Chcemy na nowo w to uwierzyć, że przez chrzest nasze życie zostało już włączone w rzeczywistość zmartwychwstania Chrystusa. Przez chrzest zanurzeni w Jego śmierci , jesteśmy już w chwili chrztu św. przeznaczeni do zmartwychwstania. Zwycięstwo jest już nam zagwarantowane, już jest nam dane. Musimy tylko wytrwać do końca w tej wierze, której początkiem jest nasz chrzest. (...)

I niechaj odtąd z tej wiary w Chrystusa zmartwychwstałego i z naszego z Nim zmarwtychwstania płynie moc do wierności w codziennych obowiązkach, do dawania świadectwa prawdzie, do służenia wszystkim z miłością, do miłości, która przebacza, która wszystko znosi, bo pewna jest ostatecznego zwycięstwa”.

Niech te słowa wypowiedziane w homilii w czasie Wigilii Paschalnej w Krościenku w 1981 r. przez założyciela naszego Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego, niosą nas z radosnym Alleluja! w nasze świętowanie w rodzinnym gronie, w naszą codzienną pracę, w nasze podjęte posługi. 

Życzymy, aby Chrystus, który wszedł w nasze życie w dniu chrztu św., który umocnił naszą wiarę w czasie Nocy Zmartwychwstania, napełniał nas wdzięcznością za dar bycia dzieckiem Bożym, pomagał w pracy nad stawaniem się nowym człowiekiem, otwierał oczy i serca  na potrzeby bliźniego, pobudzał do czynienia uczynków miłosierdzia, dodawał odwagi w głoszeniu Ewangelii z mocą Ducha Świętego!

Ania i Darek Porazikowie
x. Sławek Błachowiak

Kategoria: