Jezus Chrystus moim Panem i Zbawicielem

Kochani
Powiedzenie Panu - TAK PANIE, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem - to inaczej Mów do Mnie Panie a ja, Twój sługa Cię słucham i realizuję Twój boży plan. Szczęśliwy ten, kto słyszy głos Pana i za nim podąża. Do grona tych szczęśliwych ludzi dołączyliście i Wy. Życzymy Wam abyście nie ustawali w odczytywaniu znaków Pana i w każdym wersecie Pisma św., powiewie wiatru, szumie morza … słyszeli głos wołającego Pana „Pójdź za mną”.
Wytrwania na drodze powołania!

diakonia słowa