Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – 24-25.10.2014

 

Współpraca ekumeniczna w ewangelizacji

Tym razem DWDD będą poświęcone bardzo ważnemu tematowi współpracy ekumenicznej w dziele ewangelizacji. Ks. Franciszek Blachnicki podczas VI KKO w 1981 roku powiedział: „Pragniemy także realizować jedność pomiędzy różnymi wyznawcami Chrystusa, czyli jedność w wymiarze ekumenicznym. Chcemy ją realizować w dziele ewangelizacji, w którym wobec niewierzących pragniemy świadczyć o Chrystusie razem z braćmi odłączonymi, braćmi z innych Kościołów, bo oni głoszą tego samego Chrystusa”.

Plan przebiegu DWDD:

piątek
19:00 - kolacja
20:00 - wspólna modlitwa całej diakonii filii (odpowiedzialni za diakonie w filii, moderatorzy diecezjalni i Domowego Kościoła, pary diecezjalne, moderator filii, sekretarka filii, para filialna)
20:45 - spotkania w grupach: pardy diecezjalne, moderatorzy diecezjalni i DK, odpowiedzialni za diakonie filii

sobota
7:30 - Jutrznia
8:00 - śniadanie
9:00 - Rozpoczęcie spotkania ogólnego DWDD i Modlitwa w ciągu dnia
9:30 - Katecheza
10:00 - Praca w grupach
11:15 - Namiot Spotkania
12:00 - Eucharystia
13:00 - obiad
14:30 - Godzina odpowiedzialności - wprowadzenie i praca w grupach diakonijnych
16:00 - Godzina odpowiedzialności - podsumowanie oraz komunikaty
17:00 - zakończenie

Materiały do przygotowania się na DWDD zamieszczone w pliku pdf.

 

Kategoria: