Jak chronić współczesną polską rodzinę i w jaki sposób dbać o jej znaczenie i godność

 

Civitas Christiana zaprasza na cykl spotkań

Wszyscy dostrzegamy obecnie ogromną potrzebę naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze jednostkowym i społecznym. Dostrzegamy błędy polskiego społeczeństwa i słabości naszej ojczyzny, ale nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Zauważamy, ubolewamy i mówimy głośno o: braku patriotyzmu, niezgodach wewnętrznych, warcholstwie i egoizmie indywidualnym oraz grupowym; o rozumieniu wolności jako samowoli; „o demokracji bez wartości; o ustanawianiu niesprawiedliwych praw; powszechności grzechów publicznych i ich bezkarności” (za ks. Piotrem Skargą), ale nie potrafimy podjąć wysiłku, by na powrót polska Rodzina była „silna Bogiem i stała się mocą swego narodu” (za kard. S. Wyszyńskim).

Wiele się dzisiaj mówi o wolności i demokracji, ale jednocześnie widzimy jak bardzo zniszczone zostały fundamentalne ich wartości, które wypływają i stanowią naturę człowieka. A przecież „demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 46) czego nasza ojczyzna i cały współczesny świat coraz boleśniej doświadcza. Dostrzegamy również i z coraz większą odwagą mówimy o tym, o czym pisał już w XVI wieku Ksiądz Piotr Skarga, iż.: „przyczyną wielu nieszczęść Rzeczypospolitej jest osłabienie wiary katolickiej”.

Zatem jak ochronić współczesną polską rodzinę i w jaki sposób przywrócić jej należyte znaczenie i godność? Co zrobić, aby Naród jak mówił kard. Stefan Wyszyński „stawał się coraz bardziej rodziną Bożą, (…) bowiem tak jak jednostka jest przez Boga stworzony, prowadzony, obdarowany wieloma łaskami, kierowany ku wyższym celom i otoczony szczególną Opatrznością Bożą”?. Jakie mamy prawa i obowiązki wobec samych siebie i wobec naszych dzieci, naszych rodzin, narodu i ojczyzny? Jak wychowywać dzisiaj nasze dzieci, by nie ulegały wpływom współczesnym ideologiom i zagrożeniom? Jakie są te zagrożenia, czego dotyczą i do czego prowadzą? Na jakich wartościach mamy budować autorytety oraz skąd czerpać mądrość, siłę i odwagę, by spełnić zadania jakie stoją dzisiaj przed każdym z nas? Jaki wpływ mają media na świadomość naszych dzieci i jak bardzo zniekształcają w nich rozumienie wartości? Jak uchronić dzieci młode pokolenie przed szkodliwymi skutkami ideologii gender, która obecna jest w naszym systemie edukacji?

Powyższe zagadnienia zostaną podjęte w czasie trzech spotkań z ks. Grzegorzem Śniadochem, Pawłem Wolińskim i Jackiem Pulikowskim.

Najbliższe spotknie z ks. Grzegorzem Śniadochem z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku odbędzie się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3 w dniu 15 września 2014 roku o godz. 19.00. Odnośnik do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1510630252515466/

Wstęp wolny!

 

Kategoria: