II Relacja z rekolekcji tematycznych – Mrzeżyno – 28.04 – 03.05.2017 r.

W dniach 28.04 - 03.05.2017r. uczestniczyłam wraz z mężem w rekolekcjach tematycznych „Sługa Niepokalanej”. Organizatorem była Archidiecezja Szczecińsko - Kamieńska a uczestniczyły rodziny z czterech diecezji. Myślą przewodnią była 30 rocznica odejścia do Pana Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz 100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.
Rocznice te chcieliśmy uczcić wraz z mężem rekolekcjami o tej właśnie tematyce. Program każdego dnia rekolekcji składał się z dwóch części. Część pierwsza to spuścizna ks. Blachnickiego w świetle historii Jego nawrócenia i życia będącego wielkim świadectwem wiary i zawierzenia, charyzmat Ruchu Światło - Życie w tym diakonia, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Część druga to Niepokalana, która w duchowości ks. Blachnickiego zajmowała miejsce szczególne, czemu dał wyraz w licznych publikacjach. Każdego dnia czytane i medytowane były teksty ks. Blachnickiego odnoszące się do maryjnych tajemnic różańcowych, po czym miała miejsce modlitwa różańcowa Niepokalanej Matki Kościoła.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za czas jaki został nam dany, aby przeżyć te rekolekcje.
Słowa wypowiadane przez prowadzących zapadały głęboko w sercu, a dotyczyły głębi wiary,  człowieczeństwa, duchowej walki, pokus, prawdy o sobie, trudności na jakie napotykam na drodze wiary, do czego Bóg mnie wzywa, jak odpowiadam na Jego miłość. 
Rekolekcje były czasem, w którym mogłam przyjrzeć się sobie i przybliżyć do prawdy o sobie. Mocno utkwiły mi słowa ks. Blachnickiego, że droga życia wewnętrznego jest drogą walki, gdzie Bóg walczy o człowieka, ale walczy o niego również szatan. Szczególnym punktem rekolekcji był codzienny „namiot spotkania”, który ukierunkowywał moje myśli na przyjmowanie właściwej postawy na drodze wiary i służby wobec Pana Boga, najbliższych i wspólnoty. 
Dzięki przeżytym rekolekcjom mogłam jeszcze bardziej przybliżyć sobie drogę życia i duchowości  ks. Blachnickiego i tym samym pogłębić swoją wiarę.

                                                                                                                                                                                                                Helena Podgórska

Kategoria: