Dobro mnożysz, gdy dzielisz je

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia (2014 rok)

Budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie realizujemy poprzez zobowiązania. Są takie, którymi ciężko się dzielić, inne przychodzą tak po prostu, niektóre wykonujemy z obowiązku, ale są też takie, na które czekamy - rekolekcje. W tym roku przypadły nam w udziale rekolekcje o posłudze pary animatorskiej ORAR II stopnia w Mrzeżynie (8-14.08.2014). Analizując program rekolekcji odnieśliśmy wrażenie, że otrzymamy kompletną wiedzę o animowaniu kręgu. Po czym okazało się, że nie tylko konferencje i spotkania w grupach, ale także kontakt ze słowem Bożym, udział w modlitwie, wspólny śpiew, kształtowały w nas gotowość do posługi. Na początku gdzieś w tle, później coraz bardziej docierała do nas piosenka roku „Radość przemienionych serc”.

"Gdy otwierasz się na łaskę, która płynie ze Spotkania…". Doświadczenie spotkania i otrzymania darów duchowych to przeżycia, o jakie trudno w czasie zwykłych dni. Namioty spotkania, nabożeństwo pokutne i modlitwa małżeńska przed Najświętszym Sakramentem. Dialog bez pośpiechu i zmęczenia. Uczta duchowa!

"Ci co prawdę przyjęli, chcą jednoczyć się w radości, życie zmieniają w misję, jako dar dla braci swych”. Przesłanie rekolekcji stało się oczywiste. "Wstań i idź,… dobro mnożysz, gdy dzielisz je". Pełnienie posługi pary animatorskiej nie jest łatwe. Zasad wiele, ale dzięki tym rekolekcjom droga do celu wydaje się być prosta i klarowna. "Lęk swój odrzuć. Źródło tryska – zanurz się w Nim”. Odczuliśmy radość przemienionych serc!

Małgosia i Andrzej

Kategoria: