Diakonia Liturgiczna zaprasza

Diakonia liturgiczna jest częścią Służby Liturgicznej  Ruchu Światło-Życie. Ks. Franciszek Blachnicki powiedział „Diakonia liturgii stoi w służbie liturgii i w ogóle formacji liturgicznej wiernych, aby w ten sposób osiągnąć takie umiłowanie i sprawowanie liturgii w duchu odnowy, aby ona faktycznie stawała się źródłem i szczytem życia Kościoła... oraz ośrodkiem życia lokalnych wspólnot Kościoła”.
Każdego kto czuje się odpowiedzialny za swoją wspólnotę oraz chce prawdziwie pokochać Świętą Liturgię, zapraszam na najbliżesze spotkanie diakonii liturgicznej w dniu 18 października 2012 r. ogodz.19, w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, w Płoni ul. Abrahama nr 4,u ks. Ignacego Stawarza.

Zbyszek Zawal