Dbajmy o napełnianie naszego "jeziora"

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej II stopnia (2013 rok)

Można prowadzić rekolekcje wzorując się na tych prowadzących, z którymi sami przeżywaliśmy Oazę Nowego Życia (ONŻ), opierając się na tym, co usłyszeliśmy od innych, korzystając z podręcznika lub w końcu bazując na swojej intuicji i pomysłach. Tak było również w naszym przypadku, tzn. nie mieliśmy najlepszego przygotowania, a jedynie doświadczenia. To rodziło w nas wiele pytań i wątpliwości, czy rekolekcje prowadzimy dobrze i prawidłowo. Czuliśmy potrzebę sięgnięcia do źródeł w celu przeszkolenia, douczenia się, tak, by w czasie prowadzenia rekolekcji nie zaszkodzić uczestnikom i nie zejść na jakieś „boczne tory”.

Temu też mają służyć rekolekcje Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej I i II stopnia (ORDR). W ostatnich dniach dane nam było właśnie uczestniczyć w ORDR II stopnia w Rościnnie prowadzonej przez naszą parę filialną, Kasię i Pawła Maciejewskich oraz ks. Tomasza Opalińskiego. Rekolekcje tego typu mogą być prowadzone przez bardzo dobrze przygotowane pary, które swoją weryfikację przechodzą u źródeł czyli w Krościenku. Wszystko po to, aby zachować charyzmat Ruchu Światło-Życie, aby prowadzić rekolekcje zgodnie z tym, co przygotował ks. Blachnicki, aby akcentować ważne momenty (szczyty) istotne w czasie rekolekcji, aby zachować wierność formie oazy.

…oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…)

Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie” .

(ks. F. Blachnicki)

Otóż okazało się, że niekoniecznie ważne jest JAK prowadzić rekolekcje, ale istotniejsze jest PO CO to robimy, DLACZEGO tak właśnie prowadzić rekolekcje, do jakiego CELU zmierzamy. Temu właśnie służyło przeżycie ORDR I stopnia w zeszłym roku i ORDR II stopnia teraz w styczniu. Mogliśmy w ciągu tych kilku dni zapoznać się z wizją drogi formacyjnej w Ruchu Światło-Życie, celami, do których zmierzamy na poszczególnych stopniach i typach rekolekcji, sensem prowadzenia oazy w sposób proponowany przez Ojca.

Cenne dla nas były wszelkie uwagi o sposobie prowadzenia rekolekcji, o konieczności bycia wiernym konspektom, o unikaniu wzbogacania rekolekcji o swoje dodatki, udoskonalenia, „kwiatki” i „falbanki”, które mogą przysłonić to, co najważniejsze - JEZUSA, przybliżenie do Niego. Gdyby takie ubogacenia były potrzebne, to ks. Blachnicki by je również dodał. Wierząc, że działał pod natchnieniem Ducha Świętego trzeba zaufać, że w programie rekolekcji umieścił wszystko co niezbędne aby umożliwić uczestnikom poznanie Boga, ukazanie sensu przemiany, dążenia do bycia dojrzałym chrześcijaninem. Znamienne było to, jak często Kasia i Paweł mówili, iż prowadząc ORDR II stopnia w Krościenku wraz z osobami, które ks. Blachnickiego znały, towarzyszyły mu w jego drodze tworzenia oaz, zastanawiali się przy wielu pytaniach, problemach, pomysłach – co by powiedział na to Ojciec, co Ojciec chciał przez to osiągnąć itp. Ważne jest bardzo, aby nie tworzyć swoich programów, ubogaceń, gdyż to już przygotował ks. Blachnicki. A my jeżeli jesteśmy w Ruchu Światło-Życie i chcemy prowadzić rekolekcje według charyzmatu Ruchu Światło-Życie to bądźmy temu wierni albo „stwórzmy sobie swój ruch” (jak to powiedział ks. Marek Borowski - moderator krajowy Domowego Kościoła na rozpoczęciu Roku Pracy w 2011 r.)

Dziękujemy więc Bogu, że mogliśmy w tych jakże ważnych rekolekcjach uczestniczyć, że po formacji podstawowej jest jeszcze formacja permanentna, która daje możliwość doskonalenia się, rozwijania i po prostu przeżywania rekolekcji. Tylko wtedy jest szansa, aby samym będąc napełnionym dawać siebie innym. „Jezioro, które nie ma dopływu tylko same odpływy w końcu uschnie”. Dbajmy więc cały czas o napełnianie naszego „jeziora”.

A okazje ku temu będą już w czasie wakacji, na rekolekcjach organizowanych przez naszą diecezję, jak również przez inne, np. Triduum Paschalne – w Sikorzu, sesja o pilotowaniu kręgów w Sikorzu - 16-21 lipca (to dla tych, którym nie pasuje termin w naszej diecezji 2-7 sierpnia w Mrzeżynie) oraz ORDR I stopnia w Rościnnie - 20-25 sierpnia.

Ania i Darek Porazikowie

 

Kategoria: