Centralna Oaza Matka 2011r.

 

Szczęść Boże!

Chcemy podzielić się z Wami naszą radością z przeżywania Wigilii i Zesłania Ducha Świętego podczas Centralnej Oazy Matki w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem. W tych dniach wspólną modlitwę, Eucharystię, czuwanie przeżywali członkowie Ruchu z różnych stron Polski, ale także z zagranicy; było kilkaset osób. Modliliśmy się o dary Ducha Świętego w przeżywaniu  nowego tematu roku „Słuchać Pana w Kościele”, ale także o jedność i odwagę do podejmowania służby i głoszenia Chrystusa.

W sobotę, 11 czerwca, podczas nieszporów w Wieczerniku Jana Pawła II, zostaliśmy uroczyście pobłogosławieni przez Moderatora Generalnego ks. Adama Wodarczyka do Diakonii. Decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie podjęliśmy w listopadzie ub. roku na Oazie Rekolekcyjnej Diakonii i cieszymy się, że podczas COM-u mogło się to dopełnić. Droga Ruchu Światło-Życie jest naszą, pragniemy nią iść i oficjalnie zadeklarowaliśmy gotowość służby. Wywołani z imienia i nazwiska przez ks. Moderatora odpowiedzieliśmy: „Pragnę służyć!”. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że razem z nami był Moderator Diecezjalny Ruchu ks. Piotr Listwoń, tym bardziej, że to On pokazywał nam drogę Ruchu Światło-Życie ponad dwadzieścia lat temu i teraz mógł być świadkiem naszej dojrzałej decyzji służby Bogu w Kościele poprzez Ruch.

Centralna Oaza Matka to dla nas niesamowite doświadczenie jedności i modlitwy, i tego, że Duch Święty działa poprzez tych, którzy poddają się Jego mocy. Sprawy, które nas poruszyły i myśli, z którymi powracamy, to to, że nie możemy być spokojni jako chrześcijanie, kiedy tak wielu ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie (Czy modlę się za tych, do których nie dotarła Ewangelia?, Czy powierzam Bogu w codziennej modlitwie tych, którzy podejmują trud jej głoszenia?). Nie możemy zamykać się w swoim kręgu, pośród swoich spraw, a ewangelizację pozostawić diakonii ewangelizacji. Ewangelizację podejmujemy, kiedy służymy Bogu w Kościele według darów, które od niego otrzymaliśmy; nie wolno nam tych darów nie rozwijać.

Centralna Oaza Matka to wielkie święto Ruchu. Spotkać tam można księży moderatorów, małżeństwa z Domowego Kościoła, młodzież, osoby samotne, konsekrowane,… My uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach drugi raz; tym razem byliśmy jedynymi reprezentantami naszej diecezji. Na tle innych wypadliśmy blado. Wiemy, że wiele osób nie ma nawet świadomości istnienia COM-u, tym bardziej zachęcamy, aby w przyszłorocznych swoich planach ująć Centralną Oazę Matkę podczas Zesłania Ducha Świętego w Krościenku. Te dni naprawdę  dają poczucie jedności, doświadczenie modlitwy i wspólnoty, otwierają też na aktualne problemy Kościoła, na które Ruch Światło-Życie stara się odpowiadać.

W Domowym Kościele nasza świadomość i wiedza o Ruchu często kończy się na pierwszym zdaniu Zasad DK: "Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie”. Uroczystości na Kopiej Górce podczas COM-u pozwalają przypomnieć sobie, może odkryć właściwy obraz rzeczywistości, w której uczestniczymy. My tego doświadczyliśmy i Was do tego zachęcamy.

Ania i Hubert Kowalewscy

foto: Adam Kania