Bukowa notatka

 

W niedzielę 18 września 2016 r. o godzinie 11.30 podczas uroczystej Mszy św. w kościele pw. Stanisława BM, spotkały się kręgi rodzin Domowego Kościoła z terenu Bukowe - Zdroje. Spotkanie było niecodzienne, tak jak i jego uczestnicy. Czytania tego dnia podkreślały, że Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Zwracały też uwagę na to, że żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Formacja w kręgach rodzin Domowego Kościoła jest swego rodzaju służbą Panu Bogu. Dlatego dla zebranych na Eucharystii słowa te mogą stanowić dodatkową zachętę do pracy, do służby drugiemu. Po mszy odbyła się agape, którą w znacznej części przygotowała nowa para rejonowa, Ewa i Marcin Szlendakowie wraz z rodzicami. Miłym akcentem spotkania były podziękowania ustępującej po 3-letniej kadencji dotychczasowej parze rejonowej – Beacie i Jerzemu Konowalczykom. Wpatrzeni w podarowaną im ikonę Trójcy Świętej, ze wzruszeniem dziękowali wszystkim za wzrost w Panu, za to co jednało, łączyło i przepraszali za to, co mogło zranić czy oddalać. Błogosławiony przez Pana piękną pogodą czas spotkania upłynął na miło i szybko. Wspomnienia tych chwil są w równej mierze serdeczne, radosne co i bardzo smaczne.

Beata i Jurek

Kategoria: