Alleluja! Jezus żyje!

 

 „Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26)
       

Alleluja! Jezus żyje!

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie radujmy się! Bóg nie umarł, Jezus żyje! To On wziął na swe ramiona wszystko to, czego doświadczamy w codzienności. To On rozkładając ręce na krzyżu obejmuje każdego z nas, by dać nam życie, życie wieczne. To On oddając życie daje nam najcenniejszy dar - zbawienie. Radujmy się, bo Miłość zwycięża. Bóg jest WIELKI! Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas czasem odkrywania, pogłębiania i doświadczania bezgranicznej miłości Boga! W gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych radośnie świadczmy: Jezus żyje! Przejdźmy razem z Nim do życia obdarowując pokojem, miłością, radością, cierpliwością, łaskawością, dobrocią, uprzejmością, cichością, wiernością. 

Ks. Ignacy Stawarz                                                                                                                                                                                                            Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
moderator diecezjalny DK                                                                                                                                                                                              para diecezjalna DK

Kategoria: