Adwentowy Dzień Wspólnoty rejonu Niebuszewo - 5.12.2015

 

Pod okiem Świętej Rodziny (reprodukcja ikony) i w mocy Ducha Świętego (hasło roku wywieszone na plakacie) rodziny Domowego Kościoła rejonu Niebuszewo zebrane przy parafii św. Stanisława Kostki 5 grudnia 2015 r. rozpoczęły Adwentowy Dzień Wspólnoty.

Prawie wszystkim uczestnikom udało się przybyć punktualnie. Chwile radosnego powitania z wspólnotą, modlitwa do Ducha Świętego i naszą uwagę skupiliśmy na wsłuchaniu się w słowa konferencji na temat: „Moc Ducha Świętego w liturgii”. To przygotowało nas do pracy w grupach (podzieliliśmy się na cztery grupy). Każdy zespół otrzymał od Joli i Jurka Gołdów (pary rejonowej) zestaw pytań, który miał nam uzmysłowić, w jaki sposób Duch Święty, który jest obecny w Eucharystii, przejawia swoją obecność w naszym życiu. Czy rzeczywiście świętowanie niedzieli pozwala nam doświadczać Jego mocy. Jakie są owoce tego działania w naszych rodzinach, wspólnocie, miejscu pracy. Eucharystia prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem i z braćmi. Czy zauważamy tę jedność?

Tak przygotowani udaliśmy się na Eucharystię do Kościoła. Nasze serca były już tak rozgrzane, że prawie nie odczuwaliśmy chłodu świątyni. Przeżywanie Mszy świętej we wspólnocie jest zawsze wydarzeniem wyjątkowym. Pozwala radować się nie tylko obecnością Pana, ale też doświadczać głębiej jedności z braćmi w Chrystusie. Posileni Chlebem Słowa i Chlebem Eucharystii, otrzymaliśmy umocnienie dla naszego ducha. Przyszedł też czas na pokrzepienie ciała. Dopełnieniem wspólnego świętowania była agape przy obfitym stole oraz Mikołaj z workiem prezentów dla naszych dzieci (i nie tylko). Za to wspaniałe świętowanie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Chwała Panu
Maria Roubo

Kategoria: