Adwentowy dzień skupienia rejonu Śródmieście

8 grudnia to dzień, w którym przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku w tym właśnie dniu rejon Śródmieście miał swój dzień skupienia w okresie Adwentu.

Trochę z historii Kościoła: prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest określona przez dogmatyczne nauczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak, jak każdy inny człowiek od chwili swego poczęcia, jeszcze przed narodzeniem, była obdarzona pełnią łaski. Ta prawda wiary jest pośrednio objawiona w Piśmie świętym. Anioł w chwili zwiastowania powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Bóg przygotował Ją na Matkę Syna Bożego, który nie mógł mieć matki obarczonej skutkami grzechu pierworodnego, nieposiadającej łaski w duszy. Obdarował Ją pełnią swych łask w chwili poczęcia. Została już wtedy odkupiona w sposób wyjątkowy, wznioślejszy niż inni ludzie.

Papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Oto jego fragment: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi Kościół w Adwencie, przed Bożym Narodzeniem. Chce nam przez to pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała światu zbawienie. Kościół chce nas zachęcić do prostowania drogi życia dla Pana i dbałości o czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem (źródło: www.pijarzy.pl).

Podczas dnia skupienia posługę duszpasterską pełnił moderator rejonowy ks. Marcin Stefanik TChr, który podczas katechezy jaki i kazania w czasie Mszy św., mówił o świętości w Kościele, życiu, rodzinie, o powołaniu do świętości każdego z nas.

Podczas spotkania w grupach, na podstawie fragmentu z Pisma św. 1P, 14-16, mieliśmy przygotować „receptę” na świętość: jakim być, czego unikać. Każda grupa zaproponowała własny przepis, skupiając się na innym aspekcie świętości, czy też dążeniu do świętości: przestrzeganie dziesięciu przykazań, przykazań miłości Boga i bliźniego, zaufanie wobec Bożego planu dla człowieka, posłuszeństwo Bogu, dawanie świadectwa. W konsekwencji wszystkie te „recepty” tworzą potrzebę wielowymiarowego podejścia do świętości w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie.

Po Eucharystii, po trudach całego dnia skupienia, spotkaliśmy się na wspólnym ucztowaniu podczas agape. Cały dzień upłynął w atmosferze modlitwy, refleksji do zmiany swego postępowania, zawierzenia się Bogu na ten czas Adwentu i nie tylko...

Serdecznie podziękowania kierujemy do księży Chrystusowców za udostępnienie swoich „podziemi” :)

Karolina i Hubert Kaczmarkowie