Adwentowy Dzień Skupienia rejonu Śródmieście

W sobotę 10.12.2011 uczestniczyliśmy w adwentowym dniu skupienia rejonu śródmieście, który odbył się w Schronisku Brata Alberta. Dawno już nie braliśmy udziału w tego typu spotkaniach więc chętnie i z dużym zainteresowaniem wybraliśmy się na nie.

Po powitaniu uczestników przez parę rejonową Alę i Radka Rusinków wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez księdza a odnoszącej się do listu pary krajowej. Osobiście dotknęło mnie stwierdzenie, że dla Boga nie istnieje czas, że ważna dla Niego jest chwila obecna i to jacy jesteśmy teraz. Należy każdą chwilę traktować wyjątkowo i tak jakby była naszą ostatnią.

Następnie Wiesia i Jarek Mostkowie wygłosili swoje świadectwa na temat ich drogi w Domowym Kościele, która po długiej formacji sprawiła, że obecnie służą innym w diakonii. Kolejne świadectwo o swoim uczestnictwie i posłudze w Domowym Kościele wygłosił Wiesiek.

Około godziny 15-ej rozważaliśmy w grupach fragment Pisma Świętego i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami.

Dzieci uczestników były cały czas pod opieka diakonii wychowawczej. Przygotowano dla nich zabawy i bajki na DVD oraz poczęstunek.

We mszy świętej, która rozpoczęła się ok.16-ej uczestniczyliśmy już całymi rodzinami. Na zakończenie odbyła się agapa obfitująca w pyszne sałatki i ciasta.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w takich spotkaniach gdyż pomagają one budować jedność naszego ruchu a także dają nam samym pewność, że są ludzie mający podobne wartości jak my.

GALERIA ZDJĘĆ

Asia i Krzysiek Mackowie