Adwentowy Dzień Skupienia - rejon Pomorzany

DOMOWY KOŚCIÓŁ – REJON POMORZANY

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

10 grudnia 2011 r.

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

„Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących” - Słuchać Pana we wspólnocie

15,30 – rozpoczęcie i konferencja (kościół)

16,00 – świadectwa (kościół)

16,30 – spotkanie w grupach (szkoła katolicka)

17,30 – Namiot Spotkania (kaplica w kościele)

18,00 – Msza Święta (kościół)

19,00 – agapa (szkoła katolicka)

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY