ADW Majowe "Jak dzielić się jednością?" - 6.12.2014

 

Adwentowy Dzień Wspólnoty w  rejonie DK Majowe odbył się w Załomiu 6.12.2014 r., w gościnnej parafii p. w. Przemienienia Pańskiego. Program dnia uwzględniał wprowadzenie, namiot spotkania /wg Ef 4, 1-6/ oraz Eucharystię, którą celebrował moderator rejonowy - ks. kan. Tadeusz Szponar. Katechezę  „Jedność w budowaniu wspólnoty” wygłosił ks. Robert.
Po agape odbyło się spotkanie formacyjne uczestników ADW zgodnie z treściami diecezjalnych materiałów formacyjnych z myślą przewodnią zawartą w Liście do Efezjan św. Pawła Apostoła /Ef 4, 25-27, dzielenie się Słowem Bożym/. Uczestnicy spotkania na bazie homilii z Mszy św., katechezy i fragmentów Ewangelii starali się znaleźć odpowiedź na pytania:
1.    Czy korzystam z daru wspólnoty Domowego Kościoła i w jaki sposób?
2.    Czy jedność naszego ruchu ma wymiar istotny dla mnie, w jaki sposób przyczyniam się do budowania tej jedności i co można zrobić, aby była to jedność ekumeniczna?

Liczne świadectwa wykazały, że osoby obecne na ADW traktują jedność naszego całego Ruchu Światło-Życie i jego rodzinnej gałęzi jako istotny czynnik budowania  wspólnoty – jako wartość samą w sobie. Domowy Kościół jest darem, który przyczynia się do kształtowania naszych postaw indywidualnych i bezpośrednio wpływa na nasze życie małżeńskie i osobiste przez szereg lat – wielu podkreślało, że ich małżeństwa przetrwały dzięki charyzmatom DK, a zobowiązania „wymusiły” pracę nad sobą i zwalczenie „lenistwa”. Jedność naszego ruchu jest gwarancją skuteczności naszej działalności misyjnej i dawania pozytywnego świadectwa w rodzinie, parafii, pracy i dla innych wspólnot chrześcijańskich.
Jest wiele mankamentów w naszych działaniach – wynikają one często z niewłaściwie przyjętych priorytetów, ale i również niekiedy z czasowych uwarunkowań osobistych związanych z rodziną lub sprawami zawodowymi. Wypowiedzi, często bardzo osobiste, dotykały  istotnych problemów działalności Domowego Kościoła i niskiej frekwencji na masowych spotkaniach wspólnotowych (rejon, diecezja).

Będziemy modlić się za optymalny wybór pary krajowej DK w dniu 10.01.2015 r. dla budowania wspólnoty rodzin i jedności naszego Ruchu.

Bogusław Węgrzyn

 

Kategoria: