43 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło - Życie

W dniach 23 – 25 lutego na Jasnej Górze delegacja naszej wspólnoty diecezjalnej uczestniczyła w corocznym spotkaniu odpowiedzialnych za Ruch Światło-Życie. Przewodniczyli nam nasz moderator ks. Piotr Listwoń, ks. Wojciech Koladyński oraz para diecezjalna Ania i Darek Porazikowie.
U stóp Niepokalanej w obrazie Pani Jasnogórskiej wielką radością było przebywanie w ponad tysięcznej wspólnocie całego Ruchu z różnych krajów. Kongregacji przewodniczył moderator generalny Ruchu Światło - Życie ks. Marek Sędek. Domowy Kościół reprezentowali para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy oraz moderator krajowy ks. Tomasz Opaliński. Podczas całej Kongregacji obecny był delegat Episkopatu Polski ds Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk.
Spotkanie wprowadzało nas w nowy temat formacyjny – Młodzi w Kościele. Role prowadzących i animujących przebieg Kongregacji powierzono młodzieżowej gałęzi ruchu. Czynili to z wdziękiem, radością i entuzjazmem. Moderator DK ks. Tomasz Opaliński podczas jutrzni zachęcał nas poglądowo, abyśmy byli jak tekturowy kubek do kawy z napisem ENJOY /radość/ oraz rysunkiem uśmiechu, na którym dopisane jest ostrzeżenie: Gorąca Zawartość. Mamy być dawcami radości, uśmiechu wypływającego z naszych gorących serc. Gorących miłością do Jezusa.
Podczas wielu konferencji poznawaliśmy dokonania młodych oraz plany ich kampanii społecznych ukierunkowanych na ewangelizację oraz propagowanie wartości rodziny. Poznawaliśmy tajniki ewangelizacji, która swoje sposoby, języki ma dostosowywać do konkretnych pokoleń. Nie mogliśmy nadziwić się jak pokolenia zmieniają się w zakresie przekazu i odbioru różnych treści.
Moderator generalny ks. Marek Sędek zaprezentował koncepcje i poczynione już prace związane z tworzeniem Centrum Ewangelizacji w Krościenku.
Para krajowa DK – Katarzyna i Paweł Maciejewscy przedstawili w swojej konferencji m.in. jak młodzi mogą pięknie dorastać w Domowym Kościele. 
Podczas Nieszporów nastąpił uroczysty akt błogosławienia nowych członków przystępujących do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło - Życie. Każda osoba, wezwana indywidualnie po imieniu, wypowiadała głośno słowa „Pragnę Służyć”. Było to przejmujące i wzruszające. Jeszcze raz zdaliśmy sobie sprawę jakie w Ruchu jest wielkie bogactwo.
Zebrana na Apelu Jasnogórskim pielgrzymująca młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jeszcze bardziej zwróciła naszą uwagę na tegoroczny temat - Młodzi w Kościele. Słyszeliśmy kierowane do nich zawołanie: Gotów? Odważna i szybka odpowiedź młodzieży: Gotów! pokazała nam, jaki winniśmy mieć zapał do kroczenia za Jezusem. 
Zachęcamy do oglądnięcia filmów z bardzo ciekawych konferencji http://kongregacja.oaza.pl/
Chcemy za nową piosenką roku mieć Młode Serca i służyć.
Kasia i Jacek Prabuccy DK Szczecin Gumieńce-Pomorzany

Kategoria: