27.09.2015 Rozpoczęcie roku pracy DK w rejonie Śródmieście

 

27 września 2015 roku Kościół Domowy rejonu Śródmieście uczestniczył w Mszy świętej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji rozpoczęcia roku pracy w rejonie. Eucharystii przewodniczył moderator rejonowy - ks. Krzysztof Ośka TChr wraz z ks. Sławomirem Burakowskim TChr.

Podczas homilii ks. Krzysztof zwrócił uwagę na rangę modlitwy w życiu każdego człowieka. Podczas modlitwy można odnaleźć pokój, miłość w miłosierdziu Bożym. Każda modlitwa powinna być skierowana do Boga. To Bóg powinien być w centrum naszej modlitwy, naszego życia. Nasz wzrok powinien być zawsze skierowany ku Niemu tak, jak to ukazał malarz Leonardo da Vinci w obrazie „Ostatnia Wieczerza” - Chrystus centrum życia każdego chrześcijanina. Każdy z nas ma swoją drogę do Chrystusa. Ale to od nas zależy, jak ta droga będzie wyglądała i jaki owoc przyniesie. W naszym życiu są nie tylko „słoneczne” dni, ale także „pochmurne”. Zdarzają się upadki. Trzeba umieć przyznać się do błędu, grzechu. Ale tylko dzięki Chrystusowi, Jego miłosierdziu, możemy powstać i iść drogą, która wiedzie do Niego.

Ks. Krzysztof wspomniał o Światowym Spotkaniu Rodzin z papieżem Franciszkiem w Filadelfii. Mówił o pięknie rodziny i o tym, że warto w niej żyć. Tylko miłość przezwycięży trudności w małżeństwie. Miłość jest radością, miłość popycha do przodu, jest „fabryką nadziei”. Dziękował rodzinom za to, że są „świadkami prawdy, dobroci i piękna” i apelował do wszystkich o budowę społeczeństwa opartego właśnie na tych wartościach. Ks. Krzysztof ukazał, że wspólnota Domowego Kościoła jest drogą dla małżonków, która prowadzi do Chrystusa. Pomaga żyć duchem, sakramentami, uczy jedności, miłości małżeńskiej i rodzinnej oraz pokazuje, jak wspólnie dążyć do świętości.

Pod koniec mszy moderator rejonowy pobłogosławił małżeństwa które w tym roku będą animatorami w kręgach. Każde z tych małżeństw otrzymało świece, jako znak misji i odpowiedzialności i obecności Chrystusa. W duchu radości podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar posługi ustępującej pary rejonowej Anny i Dariusza Romanów. Dziękujemy za ich świadectwo, pracę, czas i troskę o dobro wspólnoty naszego rejonu. Po Eucharystii przeszliśmy do kawiarenki Chrystusowców na wspólną agape przy kawie, ciasteczku i licznych rozmowach.

Karolina i Hubert Kaczmarkowie 

 

Kategoria: